Polecamy Czytelnikom kwartalnik "Wiadomości Ziemiańskie"

21 sierpnia 2011 | Ogłoszenia

Organ prasowy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Kwartalnik Wiadomości Ziemiańskie, wydawany od 2002 r., jest oficjalnym organem prasowym PTZ. Inicjatorem jego powstania i pierwszym redaktorem naczelnym był p. Andrzej Laudowicz. Od roku 2006 do 2009 r. funkcję redaktora naczelnego pełnił  p. Wojciech Włodarczyk. Od roku 2009 redaktorem naczelnym jest p. Zofia Pacuska.

Celem pisma jest możliwie szerokie prezentowanie tematyki ziemiańskiej, zarówno w kontekście historycznym jak i współcześnie. Jest to szczególnie ważne po latach zaniechań i niechęci władz do prowadzenia badań nad tą tematyką. Naszą intencją jest dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, zarówno wywodzących się z tej warstwy jak i ludzi interesujących się historią i architekturą. Na naszych łamach publikowane są artykuły dotyczące historii ziemiaństwa i jego roli w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kraju. Prezentowane są również sylwetki i dokonania najwybitniejszych przedstawicieli i rodzin wywodzących się z tej warstwy społecznej. Dużo miejsca poświęcamy także w przedstawieniu działalności patriotycznej ziemian oraz i ich udziałowi w walkach o niepodległość Polski. Wszystkie materiały są obficie ilustrowane, korzystając z zasobów archiwów rodzinnych autorów publikacji.

za: http://www.ptz.info.pl/#!ziemianskie

a. me.

pobierz artykuł jako PDF

| komentarzy: 1

| odsłon: 2486

|

 Musisz być zalogowany i zweryfikowany by dodawać komentarze.


| 2011-08-22 17:19:08
Nasz naturalny sojusznik?RSSRSS FacebookFACEBOOK COPYRIGHT © 2011 KONSERWATYZM.PL